سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
ریاستْ دوستی، از دوستی خدای سبحان باز می دارد . [امام علی علیه السلام ـ در حکمت های منسوب به ایشان ـ]