سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
بهترینِ برادرانت، کسی است که در نصیحت تو، کمتر سازش کند . [امام علی علیه السلام]